مرور برچسب

خبرگزاری

من خبرگزاری هستم پس هستم!

به رغم فعالیت ۴۵ رسانه با نامواره «خبرگزاری» در کشور که شاید بتوان از آن به عنوان یک استثنا در جهان یاد کرد، برخی سایت‌های خبری هم با استفاده از این…