مرور برچسب

خارجی

FDI چیست؟

FDI علامت اختصاری Foreign Direct Investment به معنای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.