مرور برچسب

حج تمتع

حجاج میوه را گران کردند!

با بازگشت حجاج و برگزاری مراسم مرسوم ولیمه، قیمت انواع کالاها در بازار با افزایش چشمگیری مواجه بوده است که در این میان، نوسان قیمت میوه بیش از هر…