مرور برچسب

جویای کار

هزینه ایجاد یک شغل اعلام شد

طایی درباره هزینه ایجاد یک شغل در کشور گفت: هزینه‌ها متفاوت است ولی به طور متوسط هزینه ایجاد یک شغل 300 میلیون تومان است. البته در بخش تعاون این هزینه…

طرح جدید بیمه بیکاری

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به 220هزار نفر از افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی خبر داد و گفت: طرح جدید بیمه بیکاری در…

جزئیات طرح جدید بیمه بیکاری

به گفته معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی، این افراد باید ظرف یک ماه از تاریخ بیکاری به ادارات کار مراجعه کنند و اگر این ادارات آنها را مشمول مقرری…