مرور برچسب

جهان

جدال قطب ها در قالب اعداد

بررسی رشد اقتصادی و ترکیب تجاری دو کشور آمریکا و چین به‌عنوان نماینده‌های دو قطب، فرآیند گذار اقتصاد را به تصویر می‌کشد. تجارت در دهه‌های اخیر اقتصاد…