مرور برچسب

جذب

نسخه تجویزی برای جذب پول

ادبیات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در دنیا تغییر کرده و ایران با توجه به تحریم‌هایی که تنها حدود یک سال از لغو آن می‌گذرد، نتوانسته به طور کامل از شرایط…

جذب خارجی‌ها در سه مرحله

ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با وجود اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران با احتیاط قدم برمی‌دارند.