مرور برچسب

جدول

اولین باخت پاری سن ژرمن

شبکه اطلاع رسانی راه داناهفته هجدهم لوشامپیونه با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد که پاری سن ژرمن به مصاف گنگام ته جدولی رفت و لیل در مقابل تولوز قرار گرفت.