مرور برچسب

جایزه نوبل

ماندلا درگذشت

رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت: پدر و بنیانگذار جمهوری دموکراتیک ما رفت. او در آرامش و در کنار افرادی از اعضای خانواده اش درگذشت. او هم اکنون راحت شد.…