مرور برچسب

ثبت نام کاندیداهای

رد صلاحیت محسن هاشمی

در آخرین روز از موعد قانونی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ، خبری در فضای رسانه ای و پیامکی منتشر شد مبنی بر این که صلاحیت محسن هاشمی ، فرزند آیت…