مرور برچسب

تک نرخی شدن

ارز ۱۲۲۶ تومانی حذف شد

در حالی با ابلاغ قانون بودجه سال 92 کل کشور، از ابتدای تیرماه، ارز 1226 تومانی جایی در اقتصاد کشور ندارد اما بانک مرکزی هنوز نرخ مشخصی را برای محاسبات…