مرور برچسب

توقف اکران فیلم خصوصی

توقف اکران فیلم «خصوصی»

این مقام مسئول درباره واکنش های صورت گرفته به فیلمهای گشت ارشاد و زندگی خصوصی در هفته های اخیر گفت: وزیر ارشاد هیچ مطلبی مبنی بر اعتراض یا انتقاد به…