مرور برچسب

توسعه بازار

تحقق سفر به برتری در سال۹۹

سفر به برتری، شعاری است که پیمان طبری هنگام تصدی مدیرعاملی شرکت ایران‌کیش مطرح کرد و برای تحقق آن از ابتدا بر دو مسیر به عنوان مقدمه سفر پای فشرد؛…