مرور برچسب

تمجید

شگرد جدید داعش

رئیس کمیته امنیتی استان دیالی از شگرد جدید گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) خبر داده اند.