مرور برچسب

تفاهم نامه

بیم و امید تکنولوژی در سایه یک توافق/ دورنمای تاثیر تفاهم‌نامه چین و ایران بر اقتصاد دیجیتال کشور

۱۰ روز از اعلام امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین در زمینه‌های مختلف می‌گذرد. بر اساس آنچه در کلیات این تفاهم‌نامه منتشر شده است، فناوری ارتباطات و…