مرور برچسب

تغذیه

این شغل ها سرطان زا هستند

یک متخصص تغذیه در امور سرطان با اشاره به اینکه 5 درصد سرطان در جوامع صنعتی و پیشرفته به دلیل عوامل شغلی است گفت: مشاغلی مثل نقاشی، رنگرزی و آرایشگری…