مرور برچسب

تسهیلات

وام‌ هایی که دام می‌شوند

بانک‌ها وام خرد و متوسط نمی‌دهند و در نبود یک سامانه نظارتی و شفاف، عبور از سنگلاخ موانع بانکی برای دریافت تسهیلات از یک میلیون تا 20میلیون تومان برای…