مرور برچسب

تسهیلات تکلیفی

چرا بانک‌ها ملک می‌خرند؟

حقوقی‌های بازار ملک، همچون افراد حقیقی، با احتیاط و با شدت کمتر از سال‌های گذشته، مشغول ساختمان‌سازی و ساختمان‌داری هستند؛ اما یک گروه از آنها یعنی…