مرور برچسب

تروریست

اعضای بدن داعشی ها حراج شد

پس از تجارت مواد مخدر و فروش آثار باستانی، گروه تروریستی داعش به سراغ فروش اعضای بدن نیروهای به هلاکت رسیده و گروگانهای زنده خود رفته و طبق گزارشها،…