مرور برچسب

تراکنش های شاپرک

آمار عملکرد شاپرک

در دی ماه سال 96 بیش از 1 میلیارد و 449 میلیون تراکنش با ارزش 1537 میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است، که تعداد این تراکنش ها 0.39 درصد و ارزش ریالی…