مرور برچسب

تجمیع

خبری خوش برای فرهنگیان

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر آموزش و پرورش از ایجاد سازمان رفاهی فرهنگیان خبر داد و گفت: این سازمان با هدف رفاه حال فرهنگیان و جلب رضایت آنها ایجاد می…