مرور برچسب

تجار و بازرگانان

۱۱۰ چینی در راه ایران

یک هیات بزرگ 110 نفره از تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران چینی هفته آینده عازم ایران می شوند تا خواسته دولت این کشور برای افزایش همکاری های اقتصادی پکن…