مرور برچسب

تجاری

بررسی جریان تجاری ایران

اتاق بازرگانی تهران، طی گزارشی به بررسی آمار تجارت کشور از منظر آمارهای داخلی و بین‌المللی پرداخته است. براساس آمارهای گمرک، ارزش صادرات کالایی…