مرور برچسب

تاکسی برقی

تاکسی برقی پلاک نگرفت

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرد که حتی یک خودروی برقی هم موفق به دریافت پلاک تاکسی نشده و فقط وعده ورود خودروی برقی داده شده و شواهد و…