مرور برچسب

تامین اجتماعی

اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای ارائه خدمات به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شایسته…

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در راستای ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش…