مرور برچسب

تاسیس بیمه

تاریخچه ظهور بیمه در ایران

فعالیت بیمه‌‌گری برای نخستین بار در سال‌های ابتدایی سلطنت احمدشاه قاجار در ایران آغاز شد. پس از فعالیت نخستین شرکت‌‌ها، به مرور شرکت‌‌های بیمه متنوعی…