مرور برچسب

تاریخچه

تاریخچه ظهور بیمه در ایران

فعالیت بیمه‌‌گری برای نخستین بار در سال‌های ابتدایی سلطنت احمدشاه قاجار در ایران آغاز شد. پس از فعالیت نخستین شرکت‌‌ها، به مرور شرکت‌‌های بیمه متنوعی…

مرد ملی

بانک ملی دارای شعبه‌های بزرگ بود مثلا شعبه بازار 600-700 نفر پرسنل داشت . شعبه خیلی کوچک 10-12 نفر کارمند داشت. اما بانک صادرات آمد با 2 نفرحتی…

مرد ملی

بانک ملی دارای شعبه‌های بزرگ بود مثلا شعبه بازار 600-700 نفر پرسنل داشت . شعبه خیلی کوچک 10-12 نفر کارمند داشت. اما بانک صادرات آمد با 2 نفرحتی…