مرور برچسب

بیکاری

تعداد بیکاران افزایش یافت

مرکز آمار ایران با اعلام نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در تابستان امسال، از کاهش ۱۳۷ هزار نفری جمعیت شاغلان در این فصل به نسبت مدت…