مرور برچسب

بیمه

تاثیر کار هیبریدی بر بیمه

جاده ‌های اروپا در طول همه ‌گیری کووید-19 رکورد دار ایمنی بوده اند، زیرا قرنطینه مردم را در خانه نگه داشت و وسایل نقلیه را پارکینگ نگاه داشت. اما با…