مرور برچسب

بیمه مرکزی

صدای شرکت‌های بیمه درآمد

سندیکای بیمه‌‌گران ایران با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون اقتصادی، خواستار حذف مالیات‌ مترتب بر بیمه‌های شخص ثالث و همچنین 10 درصد این حق بیمه‌ها به…

بیمه زلزله در حال ارائه

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به بررسی لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس گفت: در حال حاضر شرکت‌های بیمه، بیمه زلزله را به عنوان یکی از…