مرور برچسب

بیمه درمان

صنعت بیمه در سال ۹۲ چه کرد؟

آمارهای موجود از فعالیت 27 شرکت بیمه مستقیم در نه ماهه اول سال جاری، حاکی از این است که حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 3/26 درصد رشد نسبت به مدت…