مرور برچسب

بوی

مجوز هایی با بوی پول

آفت ساخت‌وسازهای غیرمجاز مدت‌هاست گریبان شهرهای بزرگ و حتی مناطق خوش‌ آب‌وهوای خارج از شهرها را گرفته است؛ ساختمان‌سازی‌ها و شهرک‌سازی‌های فزاینده‌ای…