مرور برچسب

بوشهر

فرنگی‌جات ارزان شد

قیمت هرکیلوگرم کیوی درجه یک 3000 تومان و درجه دو 2000 تومان است ضمن اینکه هرکیلوگرم خرمالو 3500 تومان، نارنگی انشو ساری 2500 تومان و نارنگی بندری 4000…