مرور برچسب

بودجه 92

حذف ۲۲ میلیون یارانه بگیر؟

خبرگزاری تسنیم: عضوکمیسیون برنامه وبودجه باتأکید براینکه درجلسه مشترک دولت و مجلس حتماًحذف سه دهک یارانه بگیر بررسی می‌شود به بیان روش‌های شناسایی…