مرور برچسب

بررسی لایحه بودجه

حذف محیط زیست از بودجه ۹۲

محیط زیست و مولفه‌های اصلی آن ( یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی)، مظلوم‌ترین موضوع زندگی ماست که در همه جایزندگی”وجود دارد اما دیده نمی شود.