مرور برچسب

برای تراکنش

قوانین اتحادیه اروپا صنعت کارت‌های اعتباری و نقدی را تهدید می‌کند/احتمال از بین رفتن بانکداری رایگان…

انگلیسی‌ها باید برای استفاده از کارت‌های نقدی و اعتباری خود، کارمزد پرداخت کنند و یا ممکن است از پول نقدی که دریافت می‌کنند کاسته شود.اصلاحات اتحادیه…