مرور برچسب

بحرین

رشد چشمشگیر عربها در فین تک

بانک مرکزی بحرین، تسهیلاتی در سطح بین الملل برای شرکتهای فین تک در نظر گرفته است تا این شرکتها بتوانند راهکارهای نوین بانکی خود را در این کشور پیاده…