مرور برچسب

بحران مالی

وزیر اقتصاد عازم قزاقستان شد

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راس هیئتی به منظور شرکت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، هفتمین همایش اقتصادی آستانه و دومین…