مرور برچسب

بانک پلاس

راه اندازی سامانه ستاره در جهت دیجیتال سازی ابزارهای بانکی/فناوری بانکداری باید با اکوسیستم دیجیتال…

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید فناوری بانکداری با اکوسیستم دیجیتال همراه شود، گفت: سامانه ستاره که در شبکه وثیقه‌گذاری بین بانک و بازار سرمایه…