مرور برچسب

بانک پارسیان

آغاز اجرای آزمایشی سامانه چکاد در بانک‌های تجارت، صادرات و پارسیان/ الزام دریافت امضای الکترونیکی…

بانک‌های تجارت، صادرات و پارسیان اجرای پایلوت صدور چک الکترونیکی روی سامانه چکاد را به زودی آغاز خواهند کرد.افراد برای صدور چک الکترونیکی باید امضای…