مرور برچسب

بانک ملی ایران

در رعایت حقوق یک بانک

دکتر محمود بهمنی در گفتگو با یکی از رسانه ها اعلام کرده که چندان موافق شعار جدید بانک ملی نبوده اما سوال اساسی این است که آیا وی در جایگاه ریاست کل…