مرور برچسب

بانک ملی ایران

استوری در بله آمد

اپلیکیشن «بله» با قابلیت‌های مالی و پیام رسانی، به‌تازگی ویژگی جدیدی به اسم وضعیت (استوری) را به خدمات خود افزوده است.

افتتاح دومین شعبه تخصصی « بانکداری شرکتی » بانک ملی ایران/ افزایش ایده های فناورانه بانک ملی در یک…

دومین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی بانک ملی ایران با رویکرد ارائه خدمات مالی افتتاح شد. همچنین بانک ملی در یک سال اخیر طراحی و اجرای ایده های فناورانه و…