مرور برچسب

بانک ملت تحریم

تحریم بانک ملت لغو شد

دادگاه عالی انگلیس تحریم بانک ملت ایران را لغو کرد.این دادگاه تصمیم دولت انگلیس در تحریم کردن بانک ملت ایران را اشتباه خوانده و اعلام کرد: و اعلام کرد…