مرور برچسب

بانک مرکزی اروپا

«یورو دیجیتال» در مرحله آماده سازی/ بانک مرکزی اروپا گام دیگری به سمت عرضه نسخه دیجیتالی یورو برداشت

بانک مرکزی اروپا به دنبال امکان‌ سنجی پروژه ارز دیجیتال یورو بوده و برنامه‌ های خود را از ماه نوامبر به «مرحله آماده‌ سازی» می برد. البته هنوز تصمیمی…