مرور برچسب

بانک قوامین شبکه شتاب

بانک قوامین هم شتاب دار شد

طی چند روز گذشته یکی از بانک های کشور که بتازگی از بانک مرکزی مجوز بانک شدن را دریافت کرده است به شبکه شتاب پیوسته است.هم اکنون بانک های ملی و صادرات…