مرور برچسب

بانک سپه

طرح خطرناک ادغام بانک‌ها

از اواخر عمر دولت گذشته بحث بر سر ادغام بانک‌ها به علت وقوع ناترازی در سیستم بانکی بالا گرفت و در نهایت با دامنه این بحث بی‌سرانجام، به دولت بعد کشیده…