مرور برچسب

بانک آینده

۱۵۰ همت بیشتر از بدهی ها دارایی داریم/افزایش سرمایه بانک آینده از محل تجدید ارزیابی دارایی در راه…

دارایی‌های ارزشمند و منحصر به فردی در مالکیت بانک آینده به عنوان پشتوانه بدهی‌ها وجود دارد که بر اساس ارزیابی‌های انجام شده پس از کسر بدهی‌های بانک،…