مرور برچسب

بانکداری متمرکز

چشم‌انداز بانکداری در ۲۰۲۰

بانک تجارت با حمایت از چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید و ارائه مقاله‌ای در پانل بانکداری الکترونیک، حضوری فعال در این همایش…

طراحی چارچوب بانکداری متمرکز و پایگاه جامع اطلاعات در درستور بانک مرکزی/بهره مندی از تجارب روز دنیا

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مشاوران خبره در این زمینه اقدام به طراحی چارچوبی در این زمینه نمود. در این طراحی چارچوب های اطلاعاتی، بهترین…