مرور برچسب

بانکداری باز

بوم ها، اکنون و آینده

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مصطفی طهماسبی مدیرعامل سنباد،مهدی ملکی مدیرعامل فینوتک و فرشاد صفری معاون کسب و کار فرابوم در پنلی در دهمین…