مرور برچسب

بازیکنان

روحیات جنگنده سرمربی میلان

اما انتظارات من از میلان خیلی بیشتر است زیرا توانایی های این تیم را خیلی بیشتر می دانم و معتقدم که آنها انگیزه لازم برای رسیدن به موفقیت را نداشته اند…