مرور برچسب

بازار کار

شغل‌های کاذب جذاب شد

گسترش مشاغل کاذب و دلالی باعث شده است تا جلوی حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید گرفته شود و در میانه راه بخش مهمی ‌از سرمایه و نقدینگی کشور از بازارهای…